Artist impressions gevels

De afgelopen maanden hebben we gebrainstormd over het gevelbeeld. De keuze is gevallen op een combinatie van houdt en steen. Welke bungalows een meer stenen uiterlijk krijgen en welke een meer houten is iets dat we in cocreatie met kandidaat-kopers (inschrijvers) willen uitwerken. Hieronder twee artist impressions van de mogelijke uitstraling van de gevels om de binnentuin.