Gevels

Het terrein kent een klein hoogteverschil. Het profiel is als volgt:

Het gevelaanzicht van het bouwblok met de kavelnummers 01-06 is als volgt:

Het gevelaanzicht van het bouwblok met de kavelnummers 07-09 is als volgt:

Het gevelaanzicht van het bouwblok met de kavelnummers 10-17 is als volgt:

Het gevelaanzicht van het bouwblok met de kavelnummers 10-17 is als volgt: