Infoavond

Op 17 mei heeft het team van Buurtschap De Deel een goed bezochte inloopavond georganiseerd. Enthousiast en uitgebreid is gesproken over de ontwikkelingen, de doelgroep van medioren en senioren, het ontwerp, de planning en meer. Wat kwam zoal aan de orde:

  • De grote vraag naar woningen.
  • De wens van veel medioren en senioren van een wat kleinere woning dan die ze nu bewonen.
  • Een tuin die wat minder on verhoud vraagt.
  • Een plek om naar elkaar om te zien.
  • De ligging van Buurtschap De Deel naast enkele bestaande woningen en hoe met elkaar om te gaan.
  • De aantrekkelijke combinatie van een kleine tuin, een dakterras én een gemeenschappelijke tuin.
  • De planning: wanneer starten jullie met de verkoop?
  • De mogelijkheid om eigen wensen in een plattegrond mee te nemen.
  • En meer …

De sheets die toen zijn getoond zijn hier te vinden.